Lịch Nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm nay được nghỉ mấy ngày?

Lễ 30/4 và 1/5 năm nay là Ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5) năm 2021 rơi vào thứ Sáu và thứ Bảy nên người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ bù ngày thứ Bảy (1/5) vào thứ Hai (3/5) của tuần tiếp theo.
Lễ 30/4 và 1/5 năm nay được nghỉ mấy ngày?
Ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5) năm 2021 rơi vào thứ Sáu và thứ Bảy nên người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ bù ngày thứ Bảy (1/5) vào thứ Hai (3/5) của tuần tiếp theo.
Như vậy, trong dịp lễ này, người lao động theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 3/5/2021.
Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2021
Trong khi đó, người lao động làm việc tại doanh nghiệp không áp dụng chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì chỉ được nghỉ 2 ngày theo quy định.
Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày lễ 30/4 (1 ngày) và ngày Quốc tế lao động 1/5 (1 ngày).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985 846 567