Máy rửa bát Spelier SP 775DW-S

Máy rửa bát Spelier SP 775DW-S
09 CHƯƠNG TRÌNH RỬA
Auto : Rửa tự động tiết kiệm (45 °C – 65 °C)
Intensive: Rửa tự động chuyên sâu (50 °C – 70 °C)
Nomal: Rửa tự động thông thường (45 °C – 65 °C)
ECO : Rửa sinh thái tiết kiệm nước (45 °C – 65 °C)
Glass : Rửa ly, đồ thủy tinh (40 °C – 60 °C)
90 min: Rửa 90 phút
Rapid : Rửa nhanh (45 °C – 55 °C)

Gọi ngay 0985.846.567 Để có giá tốt nhất!

0985 846 567